Kallelse till Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas måndag 2021-09-27 kl. 18,00 på Mat och Café 71:an (Väster)
Obligatorisk föranmälan till Sten-Åke Ljungholm 070-952 53 02 eller på
stenake.ljungholm@telia.com senast söndag 19/9.

OBS: Årsmötet är för Borenshultsområdets båt- och strandförenings medlemmar.

Om ickemedlem önskar delta ska detta godkännas. Denna person saknar dock rösträtt vid årsmötet. Föreningen har inte familjemedlemskap.

restriktioner föreligger pga. pågående Coronapandemi är maxantal deltagare 50 personer, medlemmar har företräde.

Föreningen bjuder på enklare förtäring.