Nyheter från föreningen

Nyheter

  • Nya stadgar gäller.
  • Plusgiro har ersatts med BANKGIRO 5851-9307.
  • Går även att swisha till 123 436 01 45
  • Från 2023 ändras sista betaldatum till 28 februari för brygga/bod medlem.
  • Ny postadress till föreningen.