Vattenpest – Uppmaning till alla våra bryggägare

Så här kan du hjälpa till

  • Kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan sjöar.
  • Torka utrusning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen.
  • Flytta inte växter och djur mellan sjöar.
  • Var försiktig vid hantering av vattenpesten och lämna växtmaterial till förbränning på återvinningscentral. Kompostera endast i undantagsfall.